Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Rumi

Przypomnienie terminów rekrutacyjnych

21 czerwca 2019 r.

Uzupełnienie przez ucznia podania o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej)

od 21 czerwca 2019 r. od godz. 8.00 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

5 lipca 2019 r. do godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu podania o przyjęcie we wcześniejszym terminie

od 5 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do 10 lipca 2019 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do SLO

12 lipca 2019 r. do godz. 12.00

Ostatnia modyfikacja: 2019-07-12 12:39:51 (Aneta Neumann)