+48 58 771 31 22

Pomoce dydaktyczne

Sposób udostępniania zdającym materiałów i przyborów pomocniczych przewidzianych przez dyrektora CKEdo wykorzystania na egzaminach z poszczególnych...

Czytaj więcej