+48 58 771 31 22

Rada Rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 funkcje w Radzie Rodziców pełnią:

  • Przewodniczący Rady Rodziców: Pan Krzysztof Filipowicz,
  • Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców: Pani Dorota Chodorowska,
  • Skarbnik: Pani Karolina Wicińska.