+48 58 771 31 22

Wizyta Delegata Generała Salezjanów.

26 października 2021 r. gościliśmy w naszej szkole Ks. Delegata przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, Vàclava Klementa.
Ksiądz Vàclav od wielu lat związany jest z dziełem misyjnym Towarzystwa Salezjańskiego, a do Rumi przyjechał na wizytację kanoniczną.
W naszej szkole uczestniczył w Słówku, w czasie którego zachęcał młodzież do rozpowszechniania wiedzy o życiu i dziele św. Jana Bosko. Następnie odbyła się uroczystość poświęcenia nowego pomieszczenia w naszej szkole – siłowni. Po krótkiej modlitwie i przecięciu wstęgi można było wejść do sali i przyjrzeć się świetnie wyposażonemu wnętrzu, które ma teraz służyć naszej szkolnej społeczności.
Ks. Vàclav odwiedził także kilka klas w szkole. Prowadził z młodzieżą żywiołowy dialog i pytał, co czyni ich szczęśliwymi. Podczas tych rozmów tłumacz był niepotrzebny, ponieważ nasz gość posługiwał się bardzo dobrze językiem polskim (i – jak się okazało – kilkoma innymi językami również). Ksiądz Delegat opowiadał także o młodzieży salezjańskiej z innych kontynentów, którą miał okazję poznać wcześniej.
Na koniec spotkał się także z nauczycielami i pracownikami szkoły.
 278_wyczynowcy.jpg278_ticzery.jpg