+48 58 771 31 22

Olimpiada Znajomości Afryki

Ważne informacje dla uczestników etapu okręgowego XX Olimpiady Znajomości Afryki

 

Drugi etap XX Olimpiady Znajomości Afryki odbędzie się 5 marca (sobota) 2022 r. o godz. 10.00.  Dostępny parking przy kościele od strony ulicy Piłsudskiego. Wejście do szkoły od ulicy Dąbrowskiego wzdłuż budynku, wejście przy sali gimnastycznej.

Z uwagi na panującą w Polsce sytuację epidemiczną, bardzo prosimy, aby uczniowie, przybyli na miejsce nie wcześniej niż o godz. 09:00. Prosimy, aby zwrócić uwagę na stan zdrowia ucznia. Na zawody może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W miejscu przeprowadzenia II etapu będą mogli przebywać wyłącznie uczniowie oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie zawodów w tym Jury. Niedozwolone będzie przebywanie osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, nauczycieli. Na czas pisania testu opiekunowie uczniów będą proszeni o zagospodarowanie sobie czasu poza obiektem wyznaczonym do przeprowadzenia etapu okręgowego.  Na terenie całego obiektu będzie nakaz obowiązkowego zakrywanie ust i nosa. Każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Etap okręgowy olimpiady będzie polegał na rozwiązaniu testu pisemnego (jednokrotnego wyboru) składającego się z 70 pytań. Przeznacza się na to 90 minut.

Poniżej link do pliku z Uczestnikami i Opiekunami:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pf8GUQ2TyIf5XOk7QWy0Jso7XBbQbuZG/edit?usp=sharing&ouid=113633328269220781564&rtpof=true&sd=true